Ευχαριστούμε

Ευχαριστούμε για την πληρωμή σας. Η συναλλαγή σας ολοκληρώθηκε και σας έχει σταλεί μέσω email απόδειξη για την αγορά σας. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο PayPal για να δείτε τα στοιχεία της συναλλαγής.

Thank you for your payment. Your transaction has been completed, and a receipt for your purchase has been emailed to you. Log into your PayPal account to view transaction details.